ภาคกลาง

จังหวัดชื่อร้านค้าที่อยู่ เบอร์โทร
กำแพงเพชรแมนมินิมาร์ท107 ม.1 ถ.กำแพงเพชร-พิษณุโลกต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร055-769089
กำแพงเพชรบริษัท ภาณุรังษี จำกัด118-120 ถ.บำรุงราษฎร์ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร099611155,055-713593
กำแพงเพชรพี เอส มินิมาร์ท286/2 หมู่ 12 ต.ป่าพุทราอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร055-779087
กำแพงเพชรเกตุเพชร48 หมู่ 12 ต.ป่าพุทราอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร055-725186
กำแพงเพชรบริษัท วาไรตี้มินิโฮลเซลล์ จำกัด536ถ.เจริญสุข ต.ในเมืองอ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร055-717803
กำแพงเพชรสว่างเภสัช63 หมู่ 10 ถ.พิทักษ์บุญยงค์อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร055-761060,761254
กำแพงเพชรบริษัท นิคส์แลนด์ เทรดดิ้ง จำกัด86 ถ.เจริญสุข ต.ในเมืองอ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร055-711341
กำแพงเพชรร้านแสงฟ้า395/1 หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ทองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร055-727140
กำแพงเพชรร้านสวัสดิการ ร.พ.กำแพงถ.ราชดำเนิน ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กำแพงเพชร055-714223-5
ชัยนาทร้านขายยาเภสัชกรคมสันต์117/7 ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชาอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ชัยนาทธนพล121-122 หมู่ 1 ต.หันคาอ.หันคา จ.ชัยนาท056-451392
ชัยนาทหมอทวีศักดิ์179 หมู่ที่4 ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท056-431339,017851503
ชัยนาทร้านธีรเวชภัณฑ์241/13 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชาอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท056-481019
ชัยนาทจึงใจ้ฮะ310/11 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วยอ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
นครนายกอมรโอสถ138 หมู่ 5 ต.บ้านนาอ.บ้านนา จ.นครนายก037-381003
นครนายกห้างหุ้นส่วนจำกัด นลินพาณิชย์293/69 ม.1 ต.องครักษ์อ.องครักษ์ จ.นครนายก081-8550157
นครนายกร้าน อมรโอสถ63-64 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา(ฝั่งตรงข้ามกับ ธ.กรุงเทพ)อ.บ้านนา จ.นครนายก081-5554927
นครนายกบริษัท ส.ทวีกิจ(บิ๊กวัน) จำกัดข1-287/48 ถ.นครนายก-สาริกา ต.นครนายกอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
นครนายกร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครนายก จำกัดซ.1/100 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายกอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก037-511151 ต่อ 140
นครปฐมบริษัท นครปฐมสากลฟาร์ม่า จำกัด1 ถ.บ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม034-254258-9
นครปฐมเภสัชกรหญิงสุริวัลย์8/31 หมู่ 1 ถ.นครชัยศรี-ห้วยพลูต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม034-389035
นครปฐมร้านสวัสดิการโรงพยาบาลนครปฐม196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม034-254150-4
นครปฐมร้านมิตรเจริญ2/3-4 ถ.ราชดำเนินอ.เมือง จ.นครปฐม 034-241658034-241658
นครปฐมมิตรเจริญพาณิชย์2/3-4 ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม034241658
นครปฐมร้านภักดี206 หมู่ 1 ต.กำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม089-8151335
นครปฐมเอบีเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของใช้เด็กอ่อน224/3-5 ต.บางเลนอ.บางเลน จ.นครปฐม034-391140
นครปฐมร้านยา วันพลัสเฮลท์แคร์226,228 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม0868181299
นครปฐมร้านค้าสวัสดิการ รพ.บางเลน247/8 หมู่ที่ 8 ต.บางเลนอ.บางเลน จ.นครปฐม081-9861818
นครปฐมบ้านใหม่โอสถ35/38 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่อ.สามพราน จ.นครปฐม8139344
นครปฐมพลาธิป399/4 หมู่ที่8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม034-236624
นครปฐมสิปปภาส65-66 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม034255885/0818525898
นครปฐมกานดา ซุปเปอร์มาร์ท73/43 หมู่ที่3 ตำบลบางกระเบาอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม034-333584
นครปฐมบริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรีเทรดดิ้ง จำกัดโกดังสินค้าบางเลนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม034-612165
นครสวรรค์เอส.ที.มินิมาร์ท1/2 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสงอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์056-282284
นครสวรรค์บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด113 ,115 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์056-311947
นครสวรรค์บริษัท วิถีเทพสรรพสินค้า จำกัด159 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์056-222705
นครสวรรค์บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด2 ซอยสาลีไทย 2 ต.ตาคลีอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์056-261278
นครสวรรค์มณเฑียร27 ซ.หลังตลาดศรีเทพ ต.ตาคลีอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140087-7389672
นครสวรรค์ร้าน เค.แอนด์.ที.ซุปเปอร์286/10 หมู่ 5 ต.พยุหะอ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
นครสวรรค์ร้านศิริโรจน์ โฮสถ47 ถ.สุชาดา ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์056-221037
นครสวรรค์บริษัท เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จำกัด47,49 ถ.สุชาดา ต.ปากน้ำโพอ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์056-221037
นครสวรรค์ร้านนานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต48/10-11ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์056-251059
นครสวรรค์ธารบัวสวรรค์ซุปเปอร์มาร์ท50/26-28 หมู่ที่8 ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์056-323336
นครสวรรค์นครภัณฑ์6 ถ.อารักษ์ ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์056-213395
นครสวรรค์กิจวัฒนา628 หมู่ 1 ต.เจริญผลอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์056-279187
นครสวรรค์นานาพานิช649 หมู่ 1 ต.เจริญผลอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์056-350376
นครสวรรค์แสงสุขเภสัช65 ถ.แสงหิรัญ ต.ในเขตเทศบาลอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์056-282539
นครสวรรค์ร้านสหกิจ784 หมู่ 6 ต.ไพศาลีอ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์โค้วไทยหลี94 หมู่ 1 ต.ท่าตะโกอ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์บริษัท อรภักดีพาณิชย์ จำกัด99 หมู่ 2 ต.หนองกรดอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์056-334027
นครสวรรค์บริษัท ส.ล.โฮลเซลล์ จำกัดจ.49/68 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพอ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์056-225288
พระนครศรีอยุธยาสุวรรณโอสถ-มินิมาร์ท112/13-15 หมู่ 4 ต.ผักไห่อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา035-391193-4
พระนครศรีอยุธยานานายา319/53 ม.3 ต.คลองสวนพลูอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา081-3094328
พระนครศรีอยุธยาสถานียาเสนา375/3 ถ.วิไลเสนา(ก) ต.เสนาอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110081-9448721
พระนครศรีอยุธยาคลังยาเสนา407/4 ถ.วิไลเสนา ต.เสนาอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา086-3329298
พระนครศรีอยุธยาบลูติโน่ ดรั๊กสโตร์447/34 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา035-343249
พระนครศรีอยุธยาบริษัท ดับเบิ้ลดี เทรดดิ้ง จำกัด48/16-20 ม.5 ต.ขวัญเมืองอ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา081-5717405
พระนครศรีอยุธยาอะตอมค้าส่ง61 หมู่ 4 ต.บางนมโคอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาหจก.พีระพงษ์8/2 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรืออ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130035243432
พระนครศรีอยุธยาพัชญ์สิตา80/152-153 ม.11 ถ.ตลาดเอกเซ็นต์เตอร์ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160086-3556826
พระนครศรีอยุธยาเบบี้แลนด์80/62-63 หมู่ที่ 11 ต.บ้านเลนอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา035-262988
พระนครศรีอยุธยาประสพเภสัชสโตร์98/23-24 ถ.กิตติขจร ต.สามกออ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110035-212139
พระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าก.271 ต.เสนาอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา035-201014
พระนครศรีอยุธยาบ.นิมิตร ดรัก จก.ข.4/9 ม.2ต.หอรัตนไชยอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา243255,0874055044
พระนครศรีอยุธยาร้านวันดีข้างธนคารออมสิน สาขา บางปะหัน2/11 หมู่ 5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา081-5717405
พิจิตรบริษัท ชัยพงษ์พลาซ่า จำกัด10/25 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมืองอ.เมือง จ.พิจิตร056-611302
พิจิตรร้านกันเอง117/27 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมืองอ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร056-612625
พิจิตรดาร์ริน มินิมาร์ท1204 หมู่ที่10 ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร056649211,0838713600
พิจิตรร้านเจ๊เม้ง121 ม.1 ตลาดไผ่ท่าโพกลาง ต.ไผ่ท่าโพอ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร0895622861,094610198
พิจิตรเจ เอส มินิมาร์ท13/7 ถ.ภูมิบาล ต.บางมูลนากอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร0877324237-0862146416
พิจิตรร้านอำไพ162 ถ.ประธานเมือง ต.บางมูลนากอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร083-6217207
พิจิตรห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเพิลมินิมาร์ท30-36 ถ.แดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหินอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร056-621862
พิจิตรร้าน เซ็นทรัลพิจิตร8/46 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมืองอ.เมือง จ.พิจิตร611383 056-701008
พิจิตรร้านสโนไวท์ (ตลาดศรีโสภณ 2)99/13 ม.13 ต.สามง่ามอ.สามง่าม จ.พิจิตร056691074,0850491021
พิษณุโลกอีคอนวังทอง610/1 หมู่ 1 ต.วังทองอ.วังทอง จ.พิษณุโลก055-311010
พิษณุโลกร้าน สหพงศ์มาร์เก็ต109/49-50 หมู่ 7 ต.บางระกำอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก055-371444
พิษณุโลกรักลูกรักเรียน165/1 หมู่ 3 ต.นครไทยอ.นครไทย จ.พิษณุโลก084-7733611
พิษณุโลกบริษัท เอ็ม เอส เฮลธ์ แคร์ จำกัด193/6-7 ถนนบรมไตรโลกนาถตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก055-219435,069326100
พิษณุโลกบริษัท อีคอน แวร์เฮ้าส์ จำกัด379 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
พิษณุโลกร้าน สัวเภสัช427/6/11 ม.11อ.วังทอง จ.พิษณุโลก081-8880419
พิษณุโลกร้าน สัวเภสัช427/6/11 หมู่ 1 ต.วังทองอ.วังทอง จ.พิษณุโลก055311154,0818880419
พิษณุโลกบริษัท เอ็ม.เอส.กรีนเนอร์รี่ จำกัด5/22-23 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก055-242022-3
พิษณุโลกพิษณุโลกคลังยา59/85 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก055-253081-2
พิษณุโลกร้าน เฮงมินิมาร์ท595 หมู่ที่ 1 ตำบลวงฆ้องอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก055-222140
พิษณุโลกร้านนิวัฒน์676 หมู่ 1 ต.วงฆ้องอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
พิษณุโลกอีคอนนครไทย82 หมู่ 3 ถ.อุดรดำริห์ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
พิษณุโลกบริษัท ท็อปแลนด์อาเขต จำกัด83/9 ถ.บรมไตรโลกนารถต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก055-241211-4
พิษณุโลกร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพุทธชินราช90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎกอ.เมือง จ.พิษณุโลก 650000857315242-0987462122
พิษณุโลกบ.รอบบรรเจิด จำกัด99/4 ม.6ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก055-258601
เพชรบูรณ์บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขาหล่มสัก)159/15 ถนนสามัคคีชัย ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ 67110056-746565/056-746336
เพชรบูรณ์สมชายเวชภัณฑ์163/1 หมู่ที่2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์056-797118
เพชรบูรณ์บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขา5)169 หมู่ที่4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 67160056-732575
เพชรบูรณ์บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด27/1-2,12-18,21,24 ถ.ศึกษาเจริญ ต.ในเมืองอ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000056-711283
เพชรบูรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิมิตร ซุปเปอร์มาร์เก็ต308 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบรูณ์056-782325
เพชรบูรณ์บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขา3)362/13-14 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-712777/056-748990
เพชรบูรณ์บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด(สาขาเมืองเพชรบูรณ์)4/3-6 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-744044
เพชรบูรณ์ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ในโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์056-712237,712235
ลพบุรีร้านสมบูรณ์เภสัช119-121 ถนนปรางค์สามยอด ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี036-411080,019346072
ลพบุรีนารายณ์เภสัช042 หมู่ 1 ถ.สุระนารายณ์ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี036-461234
ลพบุรีหนองม่วงฟาร์มาซี111 ม.1 ต.หนองม่วงอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี080-4361888
ลพบุรีที.เค.แอล.ซุปเปอร์มาร์เก็ต14-16 ถนนศรีสำโรง ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี036441164,036441070
ลพบุรีปัจจัย4เภสัช229/28-29 ถ.นารายณ์มหาราชต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี086-6138856
สมุทรสงครามแสงวณิช689-689/1 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลองอ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม034-712185
สมุทรสาครรุ่งเรืองซุปเปอร์มาร์เก็ต110/23 ม.13 ต.อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร034-420431
สมุทรสาครร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสมุทรสาคร1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัยอ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000095-6713711
สมุทรสาครมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)198 ม.1 ต.บ้านแพ้วอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120034-419555
สมุทรสาครร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด198 หมู่ที่1 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร034-419554
สมุทรสาครสุวรรณรักษ์เภสัช258/47 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร 74110034-843341
สมุทรสาครร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน450/4 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110034-47166-7
สมุทรสาครร้านยาสุทธาทิพย์ เภสัช5/143-144 ม.7ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร081-8885453
สมุทรสาครอ.นัยนา63 หมู่ที่ 7 ถ.อัมพวา-บางนกแขวกต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
สมุทรสาครบริษัท พัชราซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด819-819/1-4 ต.มหาชัยอ.เมือง จ.สมุทรสาคร034-411909
สมุทรสาครบริษัท ศรีงาม สรรพสินค้า จำกัด88 หมู่ที่8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร034-471600
สมุทรสาครร้าน สไมล์ ช็อพ89/1 หมู่ที่1 ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร034-481345
สมุทรสาครช.ศิลป์89-90 ม.1 ต.บ้านแพ้วอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร034-481222
สมุทรสาครร้าน ด็อกเตอร์เภสัช920/236-7ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร034-424698
สมุทรสาครร้านดีดีอุปกรณ์การแพทย์ตรงข้าม รพ.บ้านแพ้ว 89/60 ม.1 ต.บ้านแพ้วอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร034-132255
สระบุรีบริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด116 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยขมิ้นอ.หนองแค จ.สระบุรี036-337619
สระบุรีจ.ชุมชนเภสัชกร133 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียวอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี036221768
สระบุรีดารณี151 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียวอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
สระบุรียิ่งเจริญ (35)17-17/1 ต.ธารเกษมอ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
สระบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค237/11-15 หมู่ 8 ต.ห้วยทรายอ.หนองแค จ.สระบุรี036-337722
สระบุรีชูชัยมาร์ท32/3-5 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวงอ.วิหารแดง จ.สระบุรี036-877613
สระบุรีชนะธรรมเภสัช4/10 หมู่ 5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียวอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี036-222101,222510
สระบุรีสุชาติมินิมาร์ท66 หมู่ 1 ต.หนองโดนอ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190036-397049
สระบุรีร้าน จ๋าหน้า ร.พ.สระบุรี ถ.เทศบาล 2อ.เมือง จ.สระบุรี036-212867
สิงห์บุรีดอกรักซุปเปอร์มาร์เก็ต1 หมู่ 5 ต.โพสังโฆอ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี036-597094-5
สิงห์บุรีร้าน จิตราหมอยา908/38 ถ.นายทองเหม็นต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี036-511502
สิงห์บุรีสุนันท์เภสัช40/3 หมู่ 8 ต.บางระจันอ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรีร้าน สหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด602/10-13 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยวต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี036-511096
สิงห์บุรีหยกฟ้าเทียนเช้ง892/60 ถ.พันเรืองอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรีพันเรืองเภสัช892/61-62 ต.บางพุทราอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรีหจก.ศิริพนธ์ อินเตอร์ เมดิคอล917/4-5 ถ.ขุนสรรค์ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี086-6187345
สิงห์บุรีหจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์910 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทราอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี036-512073
สิงห์บุรีบริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด99/3 หมู่2 ต.อินทร์บุรีอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110086-582152-3
สุโขทัยแม่และเด็ก1/15 หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยมอ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย089-2573444
สุโขทัยลานหอยซุปเปอร์119 หมู่ 2 ต.บ้านด่านอ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย055-689251
สุโขทัยพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต149/4 ม.2 ต.บ้านกร่างอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170055-625097
สุโขทัยธนาพรเภสัช196/2 ม.3 ต.เมืองเก่าอ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย055-013112
สุโขทัยร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสุโขทัย2/1 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วยอ.เมือง จ.สุโขทัย055-611782 ต่อ 1601
สุโขทัยคุณ สุพต สว่างศรี119/12 ถ.จรดวิถีถ่องอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย055-623531
สุโขทัยร้าน แม่และเด็ก436/6 หมู่2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย 64130085-8787601
สุโขทัยช้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต55-56 ม.2 ต.คลองตาลอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สุโขทัยร้าน ยุติธรรมเภสัชมินิมาร์ท982-5 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยวอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย055-671185,630042
สุโขทัยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย สุขเกษมสุขเกษม ถ.ราษฎร์อุทิศอ.เมือง จ.สุโขทัย055-611436
สุพรรณบุรีกวงซัวโอสถ381 หมู่ 2 ต.สามชุกอ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี035-571119
สุพรรณบุรีพันธ์กิจการ(มุ้ยเฮง)86/1 ถนนนางพิมต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี035-511752,500447
สุพรรณบุรีร้านหนังสือตรงข้าม รพ.เจ้าพระยามหาราช101 ถ.พันคำ ต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี089-4102451
สุพรรณบุรีร้านศิรดา199 ม.3 ต.ศรีประจันต์อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี085-8469499
สุพรรณบุรีวัฒนาสโตร์208/21-23 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีอรุณฟาร์มาซี225/7 ม.2 ต.สามชุกอ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี035-504364
สุพรรณบุรีสองเภสัช253 ม.5 ถ.ปราบไตรจักร ต.ดอนเจดีย์อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี086-3329298
สุพรรณบุรีร้านโชคสุข325 ถ.พระพันษาอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี089-9124079
สุพรรณบุรีอนันต์เวชภัณฑ์336/1 หมู่ 2 ต.สามชุกอ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี09-0331844
สุพรรณบุรีสตาร์ช้อฟ388 หมู่ 5 ต.เขาพระอ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี035-508518,099181986
สุพรรณบุรีบริษัท เหลืองเวชภัณฑ์ จำกัด58-60 หมู่ 6 ต.อู่ทองอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160035-551177,551732
สุพรรณบุรีเอ แอนด์ เอ็น842 หมู่ 2 ต.สามชุกอ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130035-544339
สุพรรณบุรีวิโรจน์เวชภัณฑ์90 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอกอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณพลาซ่า99/5 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี035-521525
สุพรรณบุรีร้านค้าสวัสดิการ ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17อ.สองพีน้องจ.สุพรรณบุรี035-531077 ต่อ 2730
อ่างทองอ่างทองเภสัช99-103ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง035-611749
อ่างทองบริษัท แต้ กรุ๊ป 2014 จำกัด91 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทองต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000035-611194
อ่างทองเจริญรัตน์19 ถ.สุวพันธ์ ต.ตลาดหลวงอ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
อ่างทองอ.รุ่งโรจน์352 หมู่ 6อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง035-631353
อ่างทองโพธิ์ทองซุปเปอร์482 หมู่ 5อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
อ่างทองเบลล์61/2 หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทองอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
อ่างทองเอ็มสโตร์75 ถ.สมบูญ-เกตุวัลห์ ต.ตลาดหลวงอ.เมือง จ.อ่างทอง035-611844
อุทัยธานีลักษณ์เภสัช13/9-10 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี088-8838224
อุทัยธานีอุทัยมาร์ท144/1 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี095-3066390
อุทัยธานีบริษัท สร้างวงศ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด5/8-9 ถ.เติบศิริ (บ.ข.ส.)อ.เมือง จ.อุทัยธานี056-512200-1