ภาคตะวันตก

จังหวัดชื่อร้านที่อยู่ เบอร์โทร
เพชรบุรีห้าง สุริยะ1 ถ.ต้นจันทร์ ต.ท่าราบอ.เมือง จ.เพชรบุรี032-425032
ราชบุรีนานามินิมาร์ท นานามินิมาร์ท 191 ถ.ศรีสุริยวงศ์ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณาปราณี110 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหินอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์032-511292
กาญจนบุรีเบบี้แลนด์14/8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี0818934696
เพชรบุรีเบญจมาศ มินิมาทร์114/1 หมู่ 4 ต.บ้านแหลมอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี01-9813079,032450238
ราชบุรีร้านณัฐพร124 หมู่ที่4 ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี032-253576
เพชรบุรีเสรีวัฒน์130-132 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบอ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ประจวบคีรีขันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดแคร์139/1 หมู่ที่5 ตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์01-8671780,032691798
กาญจนบุรีร้านค้าสว.รพ.พหลพลพยุหเสนา572 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรกอ.เมืองกาญจนาบุรี จ.กาญจนบุรี089-7432933
ราชบุรีโพธาเภสัช 153 ถ.โชคชัย ต.โพธารามอ.โพธาราม จ.ราชบุรี081-8169453
ราชบุรีร้านยาหลานตาเภสัช213 ม.3 ต.จอมบึงอ.จอมบึง จ.ราชบุรี090-0924674
ราชบุรีร้านค้าสว.รพ.ราชบุรี ชั้น2220/4 ม.10 ต.ดอนตะโกอ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี086-3250526
ประจวบคีรีขันธ์ร้านสามร้อยยอดวัสดุการแพทย์ 230 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอดจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180083-0666977
ราชบุรีไล่อันตึ๊ง เวชยาภัณฑ์27 ถ.แสงชูโต ตรงข้าม รพ.บ้านโป่งอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี032-221140
ราชบุรีร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลโพธาราม29 ถ.ขนานทางรถไฟอ.โพธาราม จ.ราชบุรี032-355300ต่อ116,117
ตากร้านสหกรณ์ ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จก.295 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหงอ.เมือง จ.ตาก055-511024 ต่อ 1109
เพชรบุรีเพชรนครโอสถ31 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชงอ.เมือง จ.เพชรบุรี032-426626
ประจวบคีรีขันธ์ร้านญาณี , ตั้งซินเฮง (สาขา)317/1 หมู่ 1 ถ.กุยสามัคคี ต.กุยบุรีอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์032-681345
ประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครื่องมือแพทย์หัวหิน4/83 ซ.หัวหิน40 (ข้างเพลินวาน) ถ.เพชรเกษมต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110083-2441107
ราชบุรีบริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด4-10 ถ.ประชากิจ ต.หน้าเมืองอ.เมือง จ.ราชบุรี032-337019
ตากหจก.หล่ำโชคชัย42/23 ซอยศรีเวียง ถนนประสาทวิถีตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก055-544875-6
ตากติ๋มอาภรณ์42/7 หมู่ 6 ต.ตากออกอ.บ้านตาก จ.ตาก055-591202
ประจวบคีรีขันธ์ไพศาลเวชภัณฑ์5/150-151 หมู่ที่ 2 ต.เขาน้อยอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์032-621721
เพชรบุรีสวัสดิการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชงอ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000086-3198614
ประจวบคีรีขันธ์บุญทองฟาร์มาซี537 ม.1 ต.ไร่ใหม่อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180032-688504
ตากออร์แคร์553 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอดอ.แม่สอด จ.ตาก082-4049639
ประจวบคีรีขันธ์บริษัท โฆษิตสโตร์ จำกัด57/12 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหินอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรีบริษัท ซี.เอส.เจ.ดี.จำกัด112 ม.9 ต.หนองลูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240081-7335285
ราชบุรีภูมิพรรณมิ้ลค60 ถ.โฆสิตสกุล ต.บ้านโป่งอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี0871581881
ราชบุรีร้าน จิบอันตึ๊ง62-64 ถ.สุขาวดี ต.บ้านโป่งอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์บริษัท เอสอาร์วาย เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด637 ม.5 ต.ไร่เก่าอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771800952498662-0904407530
ราชบุรีสวัสดีเภสัช71/29 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี032-315123
ราชบุรีนวสยามเวชภัณฑ์314/11-12 ม.1ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180082-2289599
ประจวบคีรีขันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มล้งเส็ง81/1 หมู่ 4 ต.ร่อนทองอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์032-697095
ราชบุรีมหาทรัพย์สโตร์87-89 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่งอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี032-211355
ประจวบคีรีขันธ์ร้านค้าสวัสดิการ รพ.บางสะพาน94 หมู่ 5 ต.กำเนิดนพคุณอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์032-961132 ต่อ 213
ราชบุรีร้านอ้อมกอด85/51-52 ถ.คฑาธรต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี0948852592
Scroll to Top