ภาคเหนือ

จังหวัดชื่อร้านที่อยู่ เบอร์โทร
อุตรดิตถ์บริษัท สปริงแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด1/104 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์055-412559
อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เครื่องมือแพทย์1/41 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์091-8522965
เชียงรายบริษัท เจ้เข่ง จำกัด1007 ม.1ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย053-721241-0903195967
ลำปางร้าน ธีระเวชภัณฑ์105 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง081-7839608
แพร่บริษัท แพร่รวมยา จำกัด105/30 ถนนช่อแฮอ.เมือง จ.แพร่ 54000054-533068
ลำพูนร้าน สุรินทร์ซุปเปอร์สโตร์109/1 หมู่ 2 ต.ม่วงน้อยอ.ป่าซาง จ.ลำพูน053-520214
เชียงรายบจก.โรงพยาบาลสัตว์สหมิตร109/4-6 ถ.สหมิตรต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย081-8814424
พะเยาห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์12/7 ถ.รอบเวียงประตูกลองต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา054-410295-6
แพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไล พาณิชย์120 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สองจ.แพร่089-4745034
เชียงใหม่COPO MINIMART121/65 ม.7ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000085-0366474
เชียงใหม่บริษัท บ้านกำลังใจ จำกัด121/72 ม.7 ต.ฟ้าฮ่ามอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000053852827,0869133614
พะเยาร้าน ตะวัน130/1 หมู่ 15 ถ.ศักดาบรรณกิจต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา053-451506
อุตรดิตถ์บริษัท อุตรดิตถ์ ฟาสซิโน จำกัด131/34 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000055-417617
ลำปางนภารัตน์135 หมู่ 1 ถ.จามเทวีต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง054-269030
ลำปางกันเองมินิมาร์ท145/1 หมู่ที่3 ต.หลวงเหนืออ.งาว จ.ลำปาง054-261218
ลำปางปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง148 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง054-318830
อุตรดิตถ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาพันธุ์15 ถ.สำราญรื่น ตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055-411821
ลำปางเจ้าฟ้ามินิสโตร์155/11 หมู่ 7 ต.ศาลาอ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญ โรจน์ทวี155/12 หมู่ 7 ต.ศาลาอ.เกาะคา จ.ลำปาง
เชียงรายพิบูลย์กิจ169 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย053-950451
พะเยาฉื่อหมงเฮง173 หมู่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำอ.จุน จ.พะเยา054-459049
เชียงรายเพิ่มพูน180/3 หมู่ 3 ถ.ไชยบุรีต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เชียงใหม่ร้านรชต.ดรัก19/10 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือกอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่081-9041524
ลำปางเบตงมินิมาร์ท221/4 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียงอ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง054-218304
แพร่สมพิศ227 ม.5 ต.บ้านกลางอ.สอง จ.แพร่080-6801149
แพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพึ่งพาณิชย์228 หมู่ 4 ต.บ้านหนุนอ.สอง จ.แพร่086-4201997
เชียงรายร้าน มิตรอารี23 หมู่ 10 ต.ปาก่อดำอ.แม่ลาว จ.เชียงราย053-666050
เชียงใหม่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด238 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยูหว่าอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่053-311296-7
เชียงใหม่ดาราเภสัช251/3 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุอ.เมือง จ.เชียงใหม่053-244028-9
แพร่รักข์ยามินิมาร์ท274/13,14 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียงอ.เมือง จ.แพร่054-521181
ลำปางร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียงอ.เมือง จ.ลำปาง223623-27 ต่อ 111
พะเยาหลี้พาณิชย์295 ซ.2 ถ.ศักดาบรรณกิจต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา054-451388*
อุตรดิตถ์สว่างพิชัย ซุปเปอร์ฯ295 หมู่ 3 ต.ในเมืองอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์055-421103
พะเยาฟารีดาซุปเปอร์มาเก็ต31/10 หมู่ 13 ถ.พิศาลต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา054-451387
เชียงรายบริษัท เชียงแสน บิซซิเนส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด31/2 หมู่ 2 ต.เวียงอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ลำปางร้านจันทร์หอมพานิช 317 หมู่ที่2 ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง054-250048
แพร่ชิมเฮงฮวด34 หมู่ 7 ต.ห้วยอ้ออ.ลอง จ.แพร่054-581252
เชียงรายร้าน ซินยู่เฮง34/1 หมู่ 1 ต.เวียงอ.เทิง จ.เชียงราย053-795023
เชียงรายคลังยา353/3 หมู่ 3 ต.เวียงอ.เชียงแสน จ.เชียงราย053650186,0891916775
อุตรดิตถ์ร้าน ขนิษฐา39/14 ต.ท่าอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์414434,01-8194362
อุตรดิตถ์ร้าน อานนท์ 39/6 ถ.เจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์055-440272
อุตรดิตถ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัลย์เภสัช39/8-9 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300001-686552
ลำปางพรนิภาอุปกรณ์การแพทย์410 ม.1ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120097-9249794
แพร่บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด416 หมู่ 2 ถ.ภูเก็ตต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่054-627777 ต่อ 113
พะเยาร้านยาเชียงคำเภสัช46/4 ม.13 ต.หย่วนอ.เชียงคำ จ.พะเยา083-2008181
ลำพูนหจก. พัฒนาพันธ์ ป่าซาง489 หมู่ 1 ต.ป่าซางอ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120053-521013
เชียงรายเอ แอนด์ พี ซุปเปอร์มาร์ท55/4 ม.10 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สายอ.แม่สาย จ.เชียงราย053-644113,732776
พะเยามนตรี ซุปเปอร์มาร์เก็ต64 หมู่ 1 ตำบลนาปรังอำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140054-497137
เชียงใหม่ร้านซี ที เค มินิมาร์ท66/1 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่097-9985538
เชียงใหม่โรงพยาบาลแมคเคน68-69 หมู่ที่8 ถนนสายเกาะกลางตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่053-124263,053817170
ลำพูนสิงห์ชัย73 หมู่ 7 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน053-511302
น่านห้างหุ้นส่วนจำกัด นราพาณิชย์8 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน054-710041,054771745
หนองบัวลำภูเซฟมอร์ซูเปอร์สโตร์80 หมู่ 3 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัวอ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู042-360364
แพร่บริษัท ท้อปเซ็นเตอร์ จำกัด80/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียงอ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เชียงรายร้านยารักษ์สุขภาพ941/15 ถ.ร่วมจิตต์ถวาย ต.เวียงอ.เมือง จ.เชียงราย053-717405
เชียงรายบริษัท เชียงรายโมเดิร์น ดรัก จำกัด95/1 ถ.ประสพสุข ต.เวียงอ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000053-601071
เชียงรายคลังยาพาน999 หมู่ที่1 ตำบลเมืองพานอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย053722576,0818446266
แพร่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลแพร่ จำกัดต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่
อุตรดิตถ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณ ดิสทริบิวชั่น 2008ต้นทอง ซูเปอร์มาร์ท 123/18 หมู่ ต.บ้านเกาะอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000055-443212
เชียงรายบริษัท ฟาร์ม่าช้อยช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบจก.ฟาร์ม่าช้อยช์อินเตอร์เนชั่นแนล99/26 ม.1 ต.ตันเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่053-338444
เชียงรายร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เชียงรายคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์โรงพยาบาลเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงรายจ.เชียงราย053-181318
เชียงใหม่บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต(1994) จำกัดศูนย์กระจายสินค้าริมปิง 78 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฮอดต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053-248745-7
เชียงรายร้านค้าสวัสดิการ รพ.แม่จันอยู่ในรพ.แม่จันจ.เชียงราย086-5878492
Scroll to Top